Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Poliklinika Prahy 7

2. Důvod a způsob založení

viz. Zřizovací listina

3. Organizační struktura

viz. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Poliklinika Prahy 7

Františka Křížka 683/22

170 00 Praha 7 – Holešovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Poliklinika Prahy 7

Františka Křížka 683/22

170 00 Praha 7 – Holešovice

4.3 Úřední hodiny

Provozní doba recepce

pondělí – čtvrtek 7:00 – 18:00

pátek 7:00 – 13:00

4.4 Telefonní čísla

viz. Kontakt

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.poliklinikaprahy7.eu

4.6 Adresa podatelny

viz. Směrnice Spisová služba

4.7 Elektronická adresa podatelny

sekretariat@pp7.cz

Další elektronické adresy viz. Kontakty

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: zpjk2dw

5. Případné platby lze poukázat

V ordinaci ošetřujícího lékaře, a to hotovostní platbou proti příjmovému dokladu

6. IČO

447 97 362

7. DIČ

Nejsme plátci daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Přijímá sekretariát Polikliniky Prahy 7 prostřednictvím elektronické pošty sekretariat@pp7.cz anebo přes datovou schránku zpjk2dw

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, návrhy či podněty můžou pacienti zasílat poštou na adresu sídla Polikliniky Prahy 7 anebo na mail sekretariat@pp7.cz

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí sekretariát organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací recepce organizace, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

11.2 Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nebylo vydáno

8.1 Licenční smlouvy

Výhradní licence nebyly sjednány

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nebyly vytvořeny

13.2 Výhradní licence

V současné době Poliklinika Prahy 7, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím