Nepřítomnost lékařů 2024

Po dobu nepřítomnosti některého z našich lékařů můžete v akutních případech využít Nemocnici Na Františku, Fakultní nemocnici Bulovku nebo Fakultní nemocnici v Motole.

Oddělení LékařNepřítomnost červen až srpen
2024
Poznámka
AudiologieKnapová H.8. – 10. 7., 22. – 26. 7.dovolená
DiabetologieMUDr. Jakoubková M.
MUDr. Turková L.
8. – 22.7., 12. – 15. 8.
3.7.-14.7.
dovolená
dovolená
KardiologieMUDr. Sibai H.1. – 12. 7.,18.7.-19.7., 5. – 9. 8.dovolená
Klinická psychologiePhDr. Machková A.8. 7. – 19.7.dovolená
KožníMUDr. Šeda O.17. 6.- 28. 6., 16. – 30. 8.dovolená
NeurologieMUDr. Dvořáková H.8. – 12. 7., 5. – 16. 8.dovolená
ORL I
ORL II
MUDr. Churaňová – Černá D.
MUDr. Vaňková Šmejklová E.
1. . – 21. 7., 5. .- 14. 8.
25. 6., 4. 7., 11. 7., 25. 7.
dovolená
dovolená
OrtopedieMUDr. Chytráček Z.26.7. , 1. 7. – 14. 7., 12. 8. – 16. 8.dovolená
ChirurgieMUDr. Malčánková K.15.7.-2.8.dovolená
PlicníMUDr. Pacovská V..8.7.-22.7., 8.8.-12.8.dovolená
Praktický lékař MUDr. Zámečník J. 1. – 12.7., 22. – 26.7. dovolená, 5.8.-9.8., 19.8.-23.8. Dovolená

MuDr.Čížková 26.6.-27.6., 15.7.-31.7., 5.8.-7.8. Dovolená