Pro pacienty

Poskytování zdravotních služeb

Poskytování zdravotních služeb je definováno zákonem č. 48/1997 Sb.

Lékař, jako poskytovatel zdravotních služeb, je povinen poskytovat takový způsob zdravotní péče, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění, tzv. „základní variantu“ zdravotní péče. Zdravotní pojišťovna v rámci cenových jednání sjednává s poskytovatelem zdravotních služeb tzv. „regulační opatření“, která mají za cíl omezit růstu nákladů nad možnosti veřejného zdravotního pojištění.

Ostatní způsoby zdravotní péče jsou považovány za „ekonomicky náročnější variantu“ a jsou hrazeny z finančních zdrojů pacienta.

Ceník výkonů a služeb

Smluvní pojišťovny

Práva a povinnosti pacientů

Práva a povinnosti zdravotnického personálu

Dotazník spokojenosti pacientů

Parkování