Klinická psychologie pro děti, dorost a dospělé

Klinická psychologie se zabývá poznatky o normálním nebo patologickém fungování lidské psychiky, využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy, psychoterapeutické přístupy ke zlepšení stavu klienta nebo pacienta. Součástí klinické psychologie je zdravotnická psychologie, která se zabývá psychickými kontexty procesu onemocnění a jeho léčby, také podobory jako je psychosomatický přístup, psychoonkologie apod.

PhDr. Alexandra Machková

lékařka

Kontakt

Adresa: Františka Křížka 683/22, Praha 7 (vchod z ulice M. Horákové), přízemí

Telefon: 270 005 566                      Email:psychologie@pp7.cz

DO ORDINACE JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!

Vyšetření a návštěva ordinace pouze po předchozí telefonické domluvě s lékařem, vhodný čas volání mezi 7:30 hod. a 8:00 hod; nejlépe ale kontakt  e-mailem na psychologie@pp7.cz.

Pokud konzultaci potřebujete odvolat, je potřeba tuto skutečnost oznámit nejméně 24 hodin předem. Umožníte tak čas setkání nabídnout jinému klientovi. V případě, že hodinu odvoláte v kratším časovém termínu, hodina se počítá jako stále rezervována. Poté tedy účtujeme storno poplatek.

Ordinační hodiny

Pondělí 7:30 – 12:3013:00 – 18:00
Úterý 7:30 – 12:3013:00 – 15:30
Středa 7:30 – 12:3013:00 – 15:00
Čtvrtek 7:30 – 12:3013:00 – 15:30
Pátek 7:00 – 10:00 – administrativa

POSKYTOVANÁ PÉČE

Psychologická, psychoterapeutická péče je poskytována dětem a dospělým, kteří se nacházejí v nezvyklém, obtížném či ohrožujícím životním období.

Zaměřujeme se na diagnostiku a terapii traumatu, problematiku obětí syndromu CAN (děti a dospělé sexuálně či jinou formou zneužívané).

Péči poskytujeme klientům s psychickým či somatickým onemocněním, psychosomatickými obtížemi. Poskytujeme podporu při zvládání nových a obtížných situací v životě dítěte či celé rodiny (narození sourozence, vstup do školy, adolescentní krize) a adaptaci na novou konstelaci rodiny (ztráta blízké osoby, rozpad rodiny, nemocný člen v rodině apod.)

TYPY VYŠETŘENÍ

 • psychoterapie
 • psychosomatika
 • psychodiagnostika

LÉKAŘ

Vzdělání

 • jednooborové studium psychologie na katedře psychologie FF UK Praha
 • postgraduální studium v oboru psychologie FF UK Praha
 • diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory

Atestace

 • atestace z klinické psychologie
 • atestace z funkční specializace v systematické psychoterapii
 • pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach (poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta)
 • výcvik v systemické psychoterapii
 • dvouletý kurz Práce s tělem u Jitky Vodňanské
 • výcvik v metodě EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) – jedná se o komplexní, integrativní psychoterapeutickou metodu, která se specializuje na zpracovávání zraňujících nebo traumatických vzpomínek. EMDR umožňuje vzpomínku zpracovat nově a automatických reakcí se zbavit

Praxe

 • Dětské krizové centrum
 • TH klinika
 • KŘP PČR hl. města Prahy
 • Poliklinika Praha 7 (od roku 2020 dosud)

CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED NÁVŠTĚVOU ORDINACE

 • do ordinace je nutné se objednat, nejlépe emailovou formou (během poskytování péče nejsou telefonické hovory přijímány)
 • doporučení od lékaře je vhodné
 • služby jsou hrazené ze zdravotního pojištění nebo dle platného ceníku