Historie polikliniky

Historicky poliklinika sídlila v západním traktu budovy bývalých Elektrických podniků hl. města Prahy, později též Dopravního podniku hl. města Prahy. Poliklinika byla samostatná budova s vlastním vchodem od kostela sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí.

Před znárodněním prostory sloužily jako zdravotní a lázeňské středisko pro zaměstnance. Po zřízení Ústavu národního zdraví zde sídlila Poliklinika OÚNZ (Obvodní ústav národního zdraví) Prahy 7, včetně lékárny, která měla výdejové okénko v 1. patře u schodiště a oddělení rehabilitace v suterénu.

Od 90. let byla v přízemí zřízena velká lékárna a 1.1.1992, na základě usnesení Obvodního zastupitelstva Prahy 7 ze dne 14.10.1991, vzniká Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 jako nestátní zdravotnické zařízení léčebně – preventivní péče.

Z důvodu zchátralosti budovy se v roce 2018 naše organizace přestěhovala na adresu Františka Křížka 683/22, 170 00 Praha 7 a změnila název na Poliklinika Prahy 7.

Foto: Archiv DPP